Pilehøst

banner4

Pilehøst er mange forskellige ting.

Man kan helskuds høste pil, pil i hele længder og flishugge ved given lejlighed, eller man kan bruge skudene hele. Dette kræver dog at pilen ikke er præget af vildskud mellem rækkerne, da helskudshøsteren kun kan høste i rækker.

En anden mulighed er at høste og hugge pilen direkte med en Benderhugger som Grenknuseren råder over (se billeder) den har den fordel at den er række uafhængig, den har en friskærring på 2 m med direkte indtræk i flishugger.

Den har samtidig den fordel at den kan bruges til at rydde krat eller begyndende tilgroning og få vedmassen ud af arealet i form af flis.

Kontakt os om mulighederne. Enten, helskudshøst, direkte hugning eller kratrydning.

Leave a Reply