Loading

Velkommen til Grenknuseren’s Skovservice


Grenknuseren

Grenknuseren’s Skovservice er et professionelt skovservice firma som har godt 15 års erfaring på bagen, med arbejde i de danske skove & naturarealer.

Vi har veluddannede medarbejdere som sætter en ære i at udføre veludført arbejde med de retningslinjer som er dem udstukket, både med respekt for naturen og omgivelserne omkring denne.

Grenknuserens’s  Skovservice virksomheds motto er rettidig omhu, vi sætter kunden i højsædet og overholder vores aftaler som en selvfølge samt vi sætter sikkerhed og miljø højt, derfor har vi som en selvfølge de nødvendige forsikringer.

Vores kunder i det nordjyske omfatter bl.a. Nørlund og Lindenborg samt kommunerne Mariagerfjord og Aalborg.

Vi glæder os meget til også at hjælpe dig.

Rettidig omhu

Vi arbejder som total entreprenører elle som underleverandører til kollegaer, vi forestår alt fra gammel skov til ny skov, omlægning til kultur. Vi har et stort netværk som kommer skovejer eller lodsejer til gavn.

Vi udfører arbejde for privat, skovdistrikter, skovselskaber, naturstyrelsen, kommuner,  godser samt landmænd.

Grenknusning

grenk2

Rod- og stødfræsning

rodfr

Blødbundsslåning

blodbund

Leave a Reply